Complementair 

Voorbeeld: Rombouts 

Voorbeeld: ACW, sociale zekerheid